Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski
This is an example of a HTML caption with a link.

Ankieta

Testowa ankieta
Pierwsza opcja
Druga opcja
Trzecia opcja
Czwarta opcja

Strona głównaarrowAktualnościarrowZakończył się cykl wykładowy dla uczniów gimnazjów
 
23.05.2014

Realizacja projektu "Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski" wkracza powoli w decydującą fazę.

Podniesieniu wiedzy pracowników samorządowych na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz budowy elektronicznej administracji służył cykl wykładowo – warsztatowy. Podejście teoretyczne można było skonfrontować z rozwiązaniami praktycznymi podczas stażu informatycznego w duńskiej gminie Skive i stwierdzić, że „to da się zrobić”. Ważnym elementem projektu było opracowanie „Raportu o jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną …”, który stanowi swoisty bilans otwarcia dla kompleksowego podejścia do wdrażania rozwiązań e-administracji w gminach uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Wymiernym efektem jest udostępnianie nowych e-usług za pomocą stron gminnych, z wykorzystaniem  platformy e-PUAP.

Trwają prace nad  „Strategią rozwoju e-usług w 12 gminach północnej Wielkopolski”, w której zostaną nakreślone działania na rzecz budowy elektronicznej administracji, do zrealizowania w najbliższych latach.

Doświadczenia innych samorządów stawiających na budowę e-administracji pokazują, że o pełnym sukcesie decyduje dotarcie z informacją o nowych rozwiązaniach do szerokiego kręgu mieszkańców czy przedsiębiorców – potencjalnych użytkowników tych rozwiązań.

Mając powyższe na uwadze na przełomie kwietnia i maja br. został przeprowadzony cykl popularnych wykładów adresowanych do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Były to spotkania nt społeczeństwa informacyjnego oraz korzystania z e-usług publicznych, dostępnych na portalach instytucji centralnych, regionalnych a także gminnych. Wyszliśmy z założenia, że młodzież w tym przedziale wiekowym funkcjonuje w świecie przepełnionym technologią i świetnie się w nim odnajduje, stąd może wspierać swoich rodziców w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Odbyło się 11 spotkań z udziałem 737 uczniów.

W tym miejscu należy się gorące podziękowanie dyrektorom gimnazjów oraz pracownikom samorządowym, którzy wykazali duże zaangażowanie przy organizacji wykładów oraz udostępnili sale, często bardzo dobrze wyposażone. Warto nadmienić, że wykładowca wyrażał się z uznaniem na temat młodych słuchaczy, którzy w zdecydowanej większości wyrażali duże zainteresowanie ”materią” prezentowaną podczas spotkań.

 

Marek Bigosiński

Koordynator Generalny  Projektu

unia
Strona internetowa projektu Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski
częściowo finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013