Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych
świadczonych drogą elektorniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski

Informacja

Utworzenie nowego konta jest aktualnie niemożliwe.

unia
Strona internetowa projektu Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski
częściowo finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013